Kategoria: blog
Data:

Zarządzanie ryzykiem

Realizacja każdego przedsięwzięcia wymaga podjęcia szeregu działań merytorycznych i menadżerskich, a także przystosowania jednostki i jej kluczowego personelu. Niejednokrotnie należy także zaangażować podmioty trzecie, tj. podwykonawców, dostawców, urzędy itp.

page 1 of 3