Celem konkursu jest wybór projektów, które obejmują zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. W ramach konkursu można pozyskać środki na zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta dotyczy opracowania dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Istotne jest, aby projekt wpisywał się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) – Krajowe Inteligentne Specjalizacje

Terminy:

Rozpoczęcie naboru: 20 marca 2019r.

Zakończenie naboru: 28 listopada 2019 r. ( do godziny 16:00)

Konkurs podzielony jest na etapy. Nabór wniosków w etapach prowadzony jest w następujących terminach:

  • dla rundy I – od 20 marca do 20 maja 2019 roku;
  • dla rundy II – od 21 maja do 21 lipca 2019 roku;
  • dla rundy III – od 22 lipca do 22 września 2019 roku;
  • dla rundy IV – od 23 września do 28 listopada 2019 roku; (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • mikro przedsiębiorstwa
  • małe przedsiębiorstwa
  • średnie przedsiębiorstwa

Kategorie wydatków:

usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta dotyczy opracowania dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego – maksymalnie do 15% wartości całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu;

Limity dofinansowania:

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Budżet konkursu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 40 000,00 PLN.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 400 000,00 PLN.

Budżet konkursu wynosi 50 000 000,00 zł przy czym dla projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 4 864 043,00 zł

2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 45 135 957,00 zł

Jesteś zainteresowany tym konkursem? Skontaktuj się z nami!

biuro@ec-bzp.pl

12 312 04 91

Źródło:

POIR Bony na innowacje

PARP

Zajrzyj do nas tutaj: