Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/ECBZP/domains/ec-bzp.pl/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkursy na 2019 rok  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny  Rozwój w ramach działań 1.1., 1.2, 4.1.1, 4.1.2.

 

Zmianie uległy formuły konkursów, a także wprowadzono zmiany zakresie kwalifikowania kosztów wynagrodzeń.

W odniesieniu do poprzednich konkursów, w zakresie kwalifikowalności kosztów zostały wprowadzone następujące zmiany w zakresie Kierownika B+R.

Wyłączono możliwość kwalifikowania kosztów wynagrodzenia pracowników zespołu B+R posiadających w zakresie obowiązków zadania dotyczące funkcji zarządczych, nadzorczych i koordynujących(np. zarządzanie, nadzór lub koordynacja prac zespołu badawczego). Dotyczy to w szczególności stanowiska kierownika B+R. Zatem kierownik B+R, który w zakresie swoich obowiązków ma zadania typowo zarządcze finansowany jest z ryczałtu kosztów pośrednich.

Doprecyzowano również, że nie jest również możliwe rozliczanie tego samego stanowiska pracy w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich równocześnie, nawet z zastosowaniem proporcjonalnego przyporządkowania zadań do obu kategorii.

A także w zakresie brokera technologii dokonano zmian.  Wyłączono możliwość kwalifikowania kosztów wynagrodzenia brokerów technologii.

 

 

Źródło:

Zajrzyj do nas tutaj: