NIP: 677 236 29 18
REGON: 122225090
KRS 0000395481
Kapitał zakładowy: 100 000 PLN

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr rachunku bankowego:
75 1240 4533 1111 0010 4021 9810 Bank Pekao

Imię i nazwisko*

Adres email*

Temat

Treść wiadomości