Biuro Zarządzania Projektami sp. z o.o. to dynamicznie rozwijającą się firma consultingowa, z powodzeniem zdobywająca rynek usług doradczych. Misją naszej firmy jest udzielanie profesjonalnej i kompleksowej pomocy w zdobywaniu finansowego wsparcia.  Innowacyjność rozwiązań może być dodatkowo wspomagana środkami z funduszy krajowych lub unijnych. Droga do pozyskania takiego źródła finansowania jest złożonym procesem, wymagającym realizacji wielu kroków – od wyboru optymalnej koncepcji przez przygotowanie w pełni profesjonalnej dokumentacji projektowej, aż po rozliczenie i ewaluację opracowanych wyników. Nasze dodatkowe atuty takie jak znajomość tematyki przekształceń spółek oraz zorientowanie w funkcjonowaniu inwestycji typu venture capital dodatkowo wyróżniają nas na rynku.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl
Prezes Zarządu

Jest ekspertem w zakresie problematyki konstrukcji mechatronicznych,  ze szczególnym uwzględnieniem projektowania środków transportu pojazdów. Jest członkiem wielu prestiżowych organizacji naukowych i inżynierskich. Jest członkiem komisji wspomagających rozwój technologii kluczowych dla Europy działającej przy Komisji Europejskiej.  Od 1998 roku  skutecznie łączy naukę z biznesem rozwijając swoje pomysły i komercjalizując wyniki badań naukowych w ramach firmy EC Grupa sp. z o.o. Akredytoany mentor i coach.

Joanna Kłapyta
Wiceprezes Zarządu

Absolwentka kierunków Zarządzanie  i Marketing oraz Ekonomia na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na kierunku Zamówienia Publiczne. Ukończyła Menadżerskie studia oparte o strukturę MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada międzynarodowy certyfikat PRINCE 2. Specjalista w zakresie zarządzania finansami projektów. Doświadczenie zawodowe zdobywa również w dziedzinie controllingu i zarządzania w projektach oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Międzynarodowy Trener biznesu, coach i mentor.

Marcin Buczek
Kierownik Działu  Funduszy Unijnych

Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, stypendysta Erasmus na TEESSIDE UNIVERSITY w Wielkiej Brytanii. Posiada międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji oraz realizacji i rozliczaniu projektów. Audytował 17 projektów unijnych. Jest ekspertem POWER 2014-2020 w zakresie projektów współpracy ponadnarodowej.

Olga Warzybok
Specjalista ds. rozliczania projektów badawczo – rozwojowych 

Absolwentka Biotechnologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, doktorantka na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w przygotowywaniu, realizacji i rozliczaniu projektów dofinansowanych. W swojej karierze zawodowej audytowała 16 projektów unijnych w ramach PO WER.

Anna Krakowiak – Rusocka
Konsultant ds. rozliczania projektów badawczo – rozwojowych 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada uprawnienia do kierowania jednostkami edukacyjnymi. Doświadczenie zawodowe zdobywała realizując zadania na rzecz administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Na zlecenie instytucji zewnętrznych od 12 lat prowadzi kontrole i audyty projektów. Certyfikowany Project Manager metodyki Prince 2 poziom Practitioner.

Paulina Zbyrad 
Konsultant ds. Funduszy Europejskich i ocen technologii

Absolwentka Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Brała udział w projektach badawczo-naukowych oraz w projektach realizowanych z przemysłem, w tematyce nanomateriałów, materiałów piezoelektrycznych, sensorów i modelowania materiałów. Posiada doświadczenie w realizacji projektów naukowych i ocenie możliwości technologicznych projektów.

Krzysztof Grabowski
Konsultant ds. ocen technologii

Absolwenet Mechatroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Laureat konkursu Diamenty AGH. Doktorant na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Brał udział w licznych projektach badawczo-naukowych. Rezultaty swoich badań prezentował podczas  licznych międzynarodowych konferencjach naukowych. Tematyka badawcza obejmuje obszary sensoryki, nanomateriałów węglowych oraz zjawisk Emisji Akustycznej. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz oceny możliwości technologicznych projektów.

Merytoryczne i interpersonalne kompetencje naszych pracowników umożliwiają oferowanie wykwalifikowanego doradztwa firmom, jak również podmiotom publicznym. Dzięki bliskiej współpracy z polskimi i międzynarodowymi ośrodkami naukowymi, możemy zaoferować rzetelną pomoc w przygotowaniu również bardzo innowacyjnych oraz pionierskich projektów związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych.

Atutem naszej Firmy jest posiadanie interdyscyplinarnego doświadczonego zespołu specjalistów. Nasi eksperci posiadają doświadczenie w zakresie doradztwa w doborze odpowiedniego programu, przygotowywania dokumentacji projektowej, realizacji projektów. Swoje umiejętności potwierdzili zdobywając międzynarodowe certyfikaty w zakresie zarządzania projektami: International Project Management Association (IPMA) oraz PRINCE2 Foundation.

Naszym Klientom gwarantujemy profesjonalne przygotowanie dokumentacji konkursowej zgodnej z wymaganiami formalnymi instytucji finansujących. Skorzystanie z naszej oferty to alternatywa dla zatrudnienia pojedynczych pracowników etatowych. Nasza rzetelność i fachowe podejście  do wszelkich zagadnień gwarantuje wysoką jakość wykonywanych przez nas usług. Każdy Klient jest dla nas ważny a podstawą naszej współpracy jest efektywność, zaufanie oraz pełen profesjonalizm. Nasi eksperci współpracują z Klientem na każdym etapie realizacji projektu.

Kluczowymi wartościami, którymi się kierujemy przy współpracy są:

  • Wspólna realizacja projektu z Klientem

  • Indywidualne podejście do każdego projektu

  • Dostarczanie wartości dodanej dla Klienta