Biuro Zarządzania Projektami sp. z o.o. to dynamicznie rozwijającą się firma consultingowa, z powodzeniem zdobywająca rynek usług doradczych. Misją naszej firmy jest udzielanie profesjonalnej i kompleksowej pomocy w zdobywaniu finansowego wsparcia.  Innowacyjność rozwiązań może być dodatkowo wspomagana środkami z funduszy krajowych lub unijnych. Droga do pozyskania takiego źródła finansowania jest złożonym procesem, wymagającym realizacji wielu kroków – od wyboru optymalnej koncepcji przez przygotowanie w pełni profesjonalnej dokumentacji projektowej, aż po rozliczenie i ewaluację opracowanych wyników. Nasze dodatkowe atuty takie jak znajomość tematyki przekształceń spółek oraz zorientowanie w funkcjonowaniu inwestycji typu venture capital dodatkowo wyróżniają nas na rynku.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl
Prezes Zarządu

Jest ekspertem w zakresie problematyki konstrukcji mechatronicznych,  ze szczególnym uwzględnieniem projektowania środków transportu pojazdów. Jest członkiem wielu prestiżowych organizacji naukowych i inżynierskich. Jest członkiem komisji wspomagających rozwój technologii kluczowych dla Europy działającej przy Komisji Europejskiej.  Od 1998 roku  skutecznie łączy naukę z biznesem rozwijając swoje pomysły i komercjalizując wyniki badań naukowych w ramach firmy EC Grupa sp. z o.o.

Joanna Kłapyta
Wiceprezes Zarządu

Absolwentka kierunków Zarządzanie  i Marketing oraz Ekonomia na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na kierunku Zamówienia Publiczne. Ukończyła Menadżerskie studia oparte o strukturę MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.Posiada międzynarodowy certyfikat PRINCE 2. Specjalista w zakresie zarządzania finansami projektów. Doświadczenie zawodowe zdobywa również w dziedzinie controllingu i zarządzania w projektach oraz zarządzania przedsiębiorstwem.

Marcin Buczek
Kierownik Działu  Funduszy Unijnych

Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, stypendysta Erasmus na TEESSIDE UNIVERSITY w Wielkiej Brytanii. Posiada międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji oraz realizacji i rozliczaniu projektów. Audytował 17 projektów unijnych. Jest ekspertem POWER 2014-2020 w zakresie projektów współpracy ponadnarodowej.

Olga Krakowiak
Specjalista ds. rozliczania projektów badawczo – rozwojowych 

Absolwentka Biotechnologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, doktorantka na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w przygotowywaniu, realizacji i rozliczaniu projektów dofinansowanych. W swojej karierze zawodowej audytowała 16 projektów unijnych w ramach PO WER.

Paulina Zbyrad 
Konsultant ds. Funduszy Europejskich i ocen technologii

Absolwentka Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Brała udział w projektach badawczo-naukowych oraz w projektach realizowanych z przemysłem, w tematyce nanomateriałów, materiałów piezoelektrycznych, sensorów i modelowania materiałów. Posiada doświadczenie w realizacji projektów naukowych i ocenie możliwości technologicznych projektów.

Krzysztof Grabowski
Konsultant ds. ocen technologii

Absolwenet Mechatroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Laureat konkursu Diamenty AGH. Doktorant na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Brał udział w licznych projektach badawczo-naukowych. Rezultaty swoich badań prezentował podczas  licznych międzynarodowych konferencjach naukowych. Tematyka badawcza obejmuje obszary sensoryki, nanomateriałów węglowych oraz zjawisk Emisji Akustycznej. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz oceny możliwości technologicznych projektów.

Merytoryczne i interpersonalne kompetencje naszych pracowników umożliwiają oferowanie wykwalifikowanego doradztwa firmom, jak również podmiotom publicznym. Dzięki bliskiej współpracy z polskimi i międzynarodowymi ośrodkami naukowymi, możemy zaoferować rzetelną pomoc w przygotowaniu również bardzo innowacyjnych oraz pionierskich projektów związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych.

Atutem naszej Firmy jest posiadanie interdyscyplinarnego doświadczonego zespołu specjalistów. Nasi eksperci posiadają doświadczenie w zakresie doradztwa w doborze odpowiedniego programu, przygotowywania dokumentacji projektowej, realizacji projektów. Swoje umiejętności potwierdzili zdobywając międzynarodowe certyfikaty w zakresie zarządzania projektami: International Project Management Association (IPMA) oraz PRINCE2 Foundation.

Naszym Klientom gwarantujemy profesjonalne przygotowanie dokumentacji konkursowej zgodnej z wymaganiami formalnymi instytucji finansujących. Skorzystanie z naszej oferty to alternatywa dla zatrudnienia pojedynczych pracowników etatowych. Nasza rzetelność i fachowe podejście  do wszelkich zagadnień gwarantuje wysoką jakość wykonywanych przez nas usług. Każdy Klient jest dla nas ważny a podstawą naszej współpracy jest efektywność, zaufanie oraz pełen profesjonalizm. Nasi eksperci współpracują z Klientem na każdym etapie realizacji projektu.

Kluczowymi wartościami, którymi się kierujemy przy współpracy są:

  • Wspólna realizacja projektu z Klientem

  • Indywidualne podejście do każdego projektu

  • Dostarczanie wartości dodanej dla Klienta