Pomysł jest zawsze najważniejszy. Od niego wszystko się zaczyna. Mówi się, że dobry pomysł to połowa sukcesu w aplikowaniu o dofinansowanie ze środków unijnych. Ale co to znaczy dobry pomysł?

Dobry pomysł to pomysł który jest przemyślany i przygotowany pod kątem realności przeprowadzenia oraz wdrożenia projektu.

Najczęściej zaczyna się od tego, że pomysł to tylko idea, hasło, słowo klucz. Często utożsamiany z konkretnym produktem, technologią lub procesem produkcyjnym. Zróbmy to. Zajmijmy się tym. Wdróżmy to w naszej firmie.

Taki pomysł jest tak naprawdę początkiem. Aby przekuć go w dobry pomysł, należy w szczególności odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 • Co konkretnie ma powstać w ramach projektu;
 • Dla kogo będzie to przeznaczone, kto będzie odbiorcą rozwiązania;
 • Czy znam i rozumiem rynek na którym chcę oferować rozwiązanie projektu, co mogę o nim powiedzieć;
 • Czym będzie różniło się nasze rozwiązanie od konkurencyjnych;
 • Czy nasze rozwiązanie nie będzie naruszało prawa własności innych podmiotów;
 • Jak wyobrażamy sobie organizację sprzedaży;
 • Jak planujemy – w horyzoncie 5 lat – sprzedaż ilościowo i wartościowo oraz jaki poziom rentowności zakładamy;
 • Czy mamy wiedzę jak przeprowadzić proces prac badawczo-rozwojowych nad naszym rozwiązaniem, jakie problemy/kwestie technologiczne trzeba będzie rozwiązać;
 • Jakie konkretne prace potrzeba wykonać w ramach opracowania produktu, jakie potrzebne są do tego zasoby ludzkie, sprzętowe, lokalowe, prawne itp.;
 • Jakie koszty są niezbędne do poniesienia w okresie realizacji projektu;
 • Jakie są ramy czasowe dla takiego projektu;

Im bardziej znamy odpowiedzi na powyższe pytania, tym bardziej jesteśmy przygotowani do prac nad wnioskiem.

Dokumentacja konkursowa, w szczególności Regulamin konkursu, Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Wytyczne kwalifikowalności wydatków narzucają szereg wymogów dotyczących opisu konkretnych części wniosku aplikacyjnego. Dotyczą one zakresu informacji, ilości znaków, rodzaju kosztów, układu logicznego tekstów. Wniosek zawiera także dodatkowe, specyficzne zagadnienia do opisania, których przygotowanie zależne jest przeważnie od opisania zasadniczej części wniosku (na bazie odpowiedzi na omawiane pytania). Ponadto niektóre z zagadnień opisanych w ramach pytań do przemyślenia trzeba rozpisywać w ramach kilku odrębnych punktów.
Wszystko to oznacza, że wciąż pozostaje dużo pracy nad wnioskiem, część z niej jest specjalistyczną wiedzą z zakresu pisania wniosków o dofinansowanie unijne. Dlatego w tym zakresie warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych doradców, którzy przeprowadzą nas przez ten najeżony obostrzeniami zakres przygotowania wniosku.

Reasumując:
Dobry pomysł, przemyślany i przygotowany to połowa – konieczna do sukcesu – na którą mamy wpływ i która jest w naszym realnym zasięgu. Druga część sukcesu, czyli przeniesienie naszych przygotowanych przemyśleń w ramy poprawnie skonstruowanego wniosku o dofinansowanie, rekomendowane jest do wykonania przez wyspecjalizowaną firmę doradczą. Suma takich dwóch połówek daje realną szansę na CAŁKOWITY SUKCES.

Źródło:
Opracowanie własne zespołu BZP / MB

Zajrzyj do nas tutaj: