Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorstw, osób prywatnych, jednostek publicznych. Oferujemy kompleksową obsługę nad planowanymi projektami, jak również projektami z pozytywną decyzją o dofinansowaniu.

Jesteśmy firmą, która pomoże Państwu  pozyskać i efektywnie wykorzystać dotacje na rozwój.

Oferujemy Państwu pakiet naszych usług obejmujących:

Nasi specjaliści służą pomocą przy określeniu możliwości aplikowania o środki zarówno pod kątem podmiotowym – kwalifikowalność Wnioskodawcy, jak i przedmiotowym – kwalifikowalność pomysłu. Każdy pomysł poddawany zostaje wnikliwej analizie, której ostatecznym efektem jest wskazanie najlepszego źródła dofinansowania dostosowanego do potrzeb i możliwości Aplikującego. Wspólnie z Klientem dokonujemy oceny potencjału i określamy poziom możliwości pozyskania dofinansowania.

Nasz zespół doświadczonych specjalistów, przeprowadzi Państwa przez całą ścieżkę aplikacyjną. Oferujemy opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej: wniosków o dofinansowanie, biznes planów, studiów wykonalności, analiz opłacalności inwestycji wraz z wszelkimi niezbędnymi załącznikami.

Gwarantujemy fachowe i szybkie wykonanie dokumentacji zgodnej ze standardami i procedurami wymaganymi przez Unię Europejską i instytucje wdrażające poszczególne programy. Przygotowanie doskonałego projektu zarówno badawczego, jak i wdrożeniowo-inwestycyjnego oznacza bliską współpracę z Klientem, który najlepiej rozumie merytorykę projektu oraz kierunek jego rozwoju. Ponadto oferujemy wsparcie podczas całego procesu oceny projektu aż do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Nasza oferta obejmuje fachową opiekę nad realizowanym projektem od momentu podpisania umowy aż do końcowego rozliczenia i monitoringu wskaźników w okresie trwałości projektu. Zdobyte podczas wieloletniej pracy doświadczenie zapewni prawidłowe rozliczanie projektu zarówno pod względem finansowo-księgowym (wnioski o płatność, wnioski o zmiany), jak i merytorycznym (raporty okresowe/końcowe, monitorowanie poziomu wskaźników).

Realizacja projektów wiąże się audytami, która może mieć miejsce zarówno w trakcie jego realizacji jak i w okresie trwałości. Audyt jest narzędziem pozwalającym instytucji finansującej ocenić sposób i poprawność wydatkowanych środków. Kluczową zatem rolę odrywa sposób prowadzenie dokumentacji projektowej. Na tym etapie oferujemy naszym Klientom wsparcie w następujących obszarach:

 • Przygotowanie dokumentacji do kontroli projektu
 • Weryfikacja stanu realizacji projektu:
  • Kontrola kosztów i wydatków pod względem ich kwalifikowalności z uwzględnieniem zasad programu jak również prawodawstwa krajowego i rozwiązań wewnętrznych beneficjenta
  • Kontrola dokumentacji projektu
  • Kontrola zapisów finansowych i księgowych
 • Przygotowanie uzupełnień i wyjaśnień pokontrolnych

Jedną z kluczowych filarów prawidłowej realizacji i rozliczenia jest odpowiednio prowadzona księgowość, zgodna z wymaganiami danego programu. Beneficjenci zobowiązani są do spełnienia określonych warunków w tym obszarze, który warunkuje skuteczną realizację oraz końcowe rozliczenie projektu.

Nasza firma oferuje Państwu kompleksowe doradztwo w zakresie księgowości projektu, obejmujące:

 • Odpowiednie zaplanowanie kont księgowych na potrzeby prowadzenia projektu
 • Ocena prawidłowości ujęcia wydatków kwalifikowanych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszym Klientom oferujemy wsparcie merytoryczne realizowanych projektów. Dzięki stałej współpracy z naukowcami o międzynarodowym doświadczeniu zapewniamy w czasie realizacji projektu możliwość konsultacji prawidłowości prowadzonych badań.