Rekomendacje związane z minimalizacją wpływu koronawirusa na wdrażanie programów operacyjnych

„Koronawirus wpływa nie tylko na nasze zdrowie. Zdajemy sobie sprawę, że może też wpływać na inwestycje unijne. W tej chwili ponad 23 tysiące obywateli, firm i instytucji prowadzi 60 tysięcy takich inwestycji. Mamy 161 trwających naborów wniosków, których efektem będą kolejne setki projektów. Nasz pakiet rekomendacji to taka tarcza antykoronawirusowa dla beneficjentów i odpowiedź na postulaty środowisk przedsiębiorców” – poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Rekomendacje zostały skierowane do instytucji państwowych odpowiedzialnych za inwestowanie funduszy unijnych. 

Traktując każdy przypadek indywidualnie, będą one mogły w uzasadnionych przypadkach:

 • wydłużyć terminy zakończenia naborów wniosków, które właśnie trwają,
 • wydłużyć terminy rozliczania i zamykania inwestycji unijnych,
 • rozliczać, na przykład przedsiębiorcom, wydatki między innymi na spotkania, szkolenia czy wyjazdy, które się nie odbyły z powodu koronowirusa,
 • zmienić plan kontroli wydatków z funduszy unijnych i część z nich przesunąć na później, tak żeby uwzględnić trudniejszą sytuację w firmach i u siebie (np. dużą liczbę pracowników na pracy zdalnej),
 • pozwolić ekspertom oceniającym wnioski pracować zdalnie.

 

Na bazie pakietu rekomendacji  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wprowadziło następujące działania:

 1. Przedłużenie naborów wniosków:
 • Przedłużono nabór wniosków w konkursach:
 • GameINN (do 17 kwietnia)
 • Projekty aplikacyjne (do 27 kwietnia)
 1. Panele Online

W PO IR od 16 marca istnieje możliwość spotkania członków panelu z Wnioskodawcą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Terminy paneli będą ustalane na bieżąco.

 1. Indywidualne podejście

W PO WER ewentualne, powiązane z obecną sytuacją oczekiwania podmiotów dotkniętych skutkami zagrożenia epidemiologicznego rozpatrywane będą indywidualnie z uwzględnieniem przyczyn i możliwych skutków zaistniałej sytuacji.

 1. Kontrole finansowe i merytoryczne

Kontrole projektów w zakresie finansowym prowadzone będą na podstawie udostępnionych cyfrowych kopii dowodów źródłowych. Terminy zaplanowanych kontroli zostają przesunięte.

 1. Punkt informacyjny

Spotkania osobiste w Punkcie Informacyjnym NCBiR zostają zawieszone.

Źródło:

Zajrzyj do nas tutaj: