Głównym celem Programu jest zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie 2023 roku.

Szczegółowe cele programu:

 • Zwiększenie aktywności B+R w sektorze gier wideo w perspektywie roku 2023
 • Zwiększenie liczby innowacji sektora gier wideo w perspektywie roku 2023.

Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w województwie innym niż mazowieckie.

Projekty składane w ramach konkursu musza wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Główne obszary badawcze programu sektorowego GameINN

 • Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo,
 • Platformy, silniki oraz techniki przetwarzania,
 • Zastosowania Sztucznej Inteligencji,
 • Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji,
 • Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online,
 • Narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier,
 • Rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.

 

Terminy:

Rozpoczęcie naboru: 15 MARCA 2019 R.

Zakończenie naboru: 14 CZERWCA 2019 R. (DO GODZINY 16:00)

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Okres realizacji projektu trwa nie dużej niż 36 miesięcy i nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji PO IR tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw,
 • konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Kategorie wydatków:

 • Wynagrodzenia (W)
 • Podwykonawstwo (E)
 • Pozostałe koszty bezpośrednie (Op), w tym:-  koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych-  koszty budynków i gruntów-  pozostałe koszty operacyjne
 • Koszty Ogólne (O)

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych i dofinansowanie:

Limity dofinansowania:

 

 

Przedsiębiorstwo/Rodzaj działań Badania przemysłowe Eksperymentalne prace rozwojowe
Mikro-, Małe przedsiębiorstwa 70%-80% 45%-60%
Średnie przedsiębiorstwa 60%-75% 35%-50%
Przedsiębiorstwo innego niż MŚP 50-65% 25%-40%
Jednostka naukowa do 100% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki)

UWAGA!

 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Wysokość kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwanie może przekroczyć:
  • 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorstwo;
  • 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw;
  • 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową;
  • 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 400.000,00 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 20 mln PLN.

Budżet konkursu:

Budżet konkursu wynosi 100 000 000 PLN  dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Jesteś zainteresowany tym konkursem? Skontaktuj się z nami!

biuro@ec-bzp.pl

 

Źródło:

Zajrzyj do nas tutaj: