Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, uzupełniającym ofertę konkursów ogłaszanych przez NCBR w poddziałaniu 1.1.1, na 19 czerwca 2017r. zaplanowano rozpoczęcie naboru wniosków na projekty w ramach Szybkiej ścieżki dla projektów składanych przez przedsiębiorców MŚP posiadających Seal of Excellence.

Budżet naboru to 50 mln zł i jest to kolejna szansa na uzyskanie wsparcia na realizację projektów B+R przez przedsiębiorców. Może z niej skorzystać jednak tylko wąska grupa przedsiębiorców z uwagi na obostrzenie wynikające z konieczności posiadania certyfikatu „Seal of Excellence”. Poniżej wyjaśniamy zatem czym jest ten dokument.

Certyfikat „Seal of Excellence” jest znakiem jakości przyznawanym projektom przedłożonym w odpowiedzi na działanie „Instrument MŚP” w ramach programu „Horyzont 2020”, które zostały bardzo wysoko ocenione i osiągnęły próg punktów wymagany do uzyskania dofinansowania, ale nie uzyskały dofinansowania ze względu na ograniczony budżet działania.

Certyfikat uznaje wartość wniosku i popiera poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania, takich jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (EFSI) oraz innych krajowych lub regionalnych programów inwestycyjnych.

Inicjatywa związana z przyznawaniem certyfikatu „Seal of Excellence” została zainicjowana przez Komisarzy: Carlosa Moedasa, komisarza do spraw badań, nauki i innowacji oraz Corine Crețu, komisarza do spraw polityki regionalnej
w dniu 12 października 2015 r. podczas OPEN DAYS – Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Jak pokazują dotychczas prowadzone statystki wdrażania Instrumentu MŚP od 60 do 85% wniosków składanych w ramach tego działania są odrzucane, ponieważ nie są gotowe do finansowania. Spośród pozostałych wniosków, które pozytywnie przechodzą ocenę nie finansuje się jednak aż 45-84% z nich. Wynika to z popularności tego działania (w ciągu pierwszych dwóch lat od jego uruchomienia złożono ok. 20 000 wniosków) i ograniczono zasoby w porównaniu z tym popytem.

Te wysokiej jakości propozycje otrzymują wówczas certyfikat „Seal of Excellence”. Zgodnie z ideą nadawania tego certyfikatu – w związku z przejściem przez niezwykle konkurencyjny proces oceny zasługują na uznanie.
Do końca 2015 r. ponad 2 300 wniosków dotyczących Instrumentu MŚP otrzymało certyfikat „Seal of Excellence”. Propozycje te pochodziły z MŚP we wszystkich państwach członkowskich UE i krajach stowarzyszonych Horyzontem 2020.

Certyfikat jest cyfrowo zapieczętowany. Każda próba zmiany jego danych automatycznie unieważnia dokument. Instytucja finansująca w każdym kraju członkowskim może elektronicznie sprawdzić autentyczność i integralność dokumentu.

Źródło: https://ec.europa.eu/research/soe/index.cfm?pg=what

 

Zajrzyj do nas tutaj: