Celem konkursu jest wybór projektów, które obejmują zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. W ramach konkursu można pozyskać środki na zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta dotyczy opracowania dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Istotne jest, aby projekt wpisywał się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) – Krajowe Inteligentne Specjalizacje

Terminy:

Rozpoczęcie naboru: 8 czerwca 2017

Zakończenie naboru: 8 lutego 2018 r

Konkurs podzielony jest na etapy. Nabór wniosków w etapach prowadzony jest w następujących terminach:

I etap – od 8 czerwca do 8 sierpnia 2017 roku;

II etap – od 9 sierpnia do 9 października 2017 roku;

III etap – od 10 października do 10 grudnia 2017 roku;

IV etap – od 11 grudnia 2017 r. do 8 lutego 2018 roku.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • mikro przedsiębiorstwa
  • małe przedsiębiorstwa
  • średnie przedsiębiorstwa

Kategorie wydatków:

  • usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta dotyczy opracowania dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego – maksymalnie do 15% wartości całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu;
  • materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego – maksymalnie do 15% wartości całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.
  • usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego;

Limity dofinansowania:

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Budżet konkursu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 40 000,00 PLN.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 400 000,00 PLN.

Budżet konkursu wynosi 65 000 000,00 PLN, w tym:

1) dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 6 323 256,00 PLN

2) dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 58 676 744 ,00 PLN.

Jesteś zainteresowany tym konkursem? Skontaktuj się z nami!

biuro@ec-bzp.pl

12 627 77 59

Źródło:

POIR Bony na innowacje

Zajrzyj do nas tutaj: